О нама

мапа МИСМрежа Европског покрета у Србији је добровољан, невладин и непрофитан савез удружења, основан на неодређено време ради остваривања циљева у области усаглашавања, координације и иницирања заједничких програма и активности усмерених ка изградњи демократске Србије у уједињеној Европи, промоцији друштва заснованог на демократским начелима и европским вредностима владавине права, људских права и слобода, разумевања, толеранције и солиђамости. Мрежа окупља тренутно петнаест чланова и има сеђиште у Београду. Мрежа своју делатност остварује на територији Републике Србије а сарађује са мрежама и сродним организацијама у региону и Европи.

Чланови Мреже могу бити удружења грађана која имају исте или сличне циљеве и вредности као Мрежа.

Циљеви Мреже су:

 • заједничко деловање Чланица Мреже ради остваривања европских вредности у Србији;
 • унапређивање разумевања, међусобног познавања и сарадње људи, заједница и држава на европском простору и подстицање свестране и слободне комуникације међу њима, пре свега у области културе, информисања, привреде и политике;
 • ширење идеје европског уједињења и вредности у Србији и унапређивање култуме, политичке и економске сарадње међу грађанима, народима, регијама и државама Европе, као европског доприноса миру и благостању у свету;
 • демократска, федерална Европа, заснована на владавини права, тржишној привреди и солидамости, способна да штити и развија људска права;
 • утицање на јавност Србије да своје ангажовање усмери ка демократском деловању у вишестраначкој држави ка остваривању једнакости људи и њихових заједница, уз уважавање и унапређивање стандарда усвојених у Европи;
 • залагање за децентрализацију, локални и рурални развој и равномеми регионални развој;
 • активно учешће грађана у свим развојним и политичким процесима, унапређење положаја младих, жена и осталих рањивих категорија становништва;
 • унапређење и развој заштите животне средине на локалном и ширем нивоу кроз одрживи развој.

Ради остваривања својих циљева, Мрежа:

 • организује редовна окупљања чланова;
 • припрема заједничке пројекте и програме;
 • координише учешће чланова у пројектима који се спроводе на националном, регионалном и локалном нивоу;
 • организује заједничке наступе према државним и међународним институцијама уз трајну координацију члана Мреже Европског покрета у Србији
 • врши консултације са члановима по питању њиховог учлањења у друге домаће и међународне савезе, мреже и асоцијације.

Мрежа обавља и следеће делатности:

 • трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
 • трговина на мало посредством поште или интемета
 • Издавање књига
 • издавање часописа и периодичних издања
 • остала издавачка делатност
 • делатност комуникација и односа са јавношћу
 • консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
 • истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
 • остало образовање
 • делатност осталих организација на бази учлањења